MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
ul Orzechowa 5
PL-80-175 Gdansk
Poljska


Osnivanje:

Poslovna delatnost:Broj telefona:

Broj faksa:

E-mail:

Internet:
2001. godine

registracija i prodaja lekova i medicinskih proizvoda u Poljskoj;
veleprodaja farmaceutskih proizvoda


+48 58 303 93 62

+48 58 322 16 13

info@mip-pharma.pl

www.mip-pharma.pl