...centrala koncerna za jedan veliki broj međusobno povezanih preduzeća iz hemijske i farmaceutske branše. Tri strateška pravca naše grupe preduzeća, koja je inače srednje veličine, su vertikalna specijalizacija, horizontalna diverzifikacija i kontinuirana internacionalizacija.

Na svim poslovnim poljima, na kojima su naša preduzeća specijalizovana, težimo ka „interdisciplinarnom lancu rada“, t.j. od otkrića, preko proizvodnje, pa do prodaje, ponuđeni proizvodi se realizuju u okviru MIP-grupe. Tako možemo da garantujemo našim kupcima i partnerima visok nivo kvaliteta, kompetentnosti i servisa.

Globalnu konkurenciju na našim tržištima posmatramo kao izazov, koji pred nas stavlja velike zahteve. Našim radom, koji je orijentisan ka budućnosti, razvićemo poboljšane lekove, medicinske proizvode itd, i dati značajan doprinos zdravoj budućnosti ljudi.

Mi činimo sve za Vaše zdravlje.