фармацевтични суровини

• синтез на “active pharmaceutical ingredients“ (API) по желание на клиента
• разработване на нови лабораторни и технически способи
• провеждане на специални почистващи процедури
• валидиране на аналитични методи
и мн.др.

Готови лекарствени продукти (производство на ишлеме)

• разработка/производство на:
- таблетки
- филм – таблетки
- разтворими таблетки
- супозитории
- течности
- гранулати
- суспензии
- парантерални препарати
• изготвяне на документи на производителя съгласно нормативните изисквания на ЕС
• валидиране на процесите
и мн.др.