...едно от най – старите химико – фармацевтични предприятия в Германия, които разработиха макротехнически колонната хроматография като метод за разделяне на аминокиселините. Чрез тази специализация ни се удаде още по време на първите години след учредяването (през 1955г.) да снабдяваме успешно хранителната и фармацевтична индустрия на Европа с биологически активни вещества с висока чистота.

Предметната близост между химията и фармацията скоро доведе до фирменото решение освен фармацевтични суровини да се произвеждат и готови лекарства. През шейсетте и седемдесетте години на миналото столетие ние бяхме успешни производители на ишлеме за много фармацевтични фирми.

Приблизително от 1980г. насам с помощта на екип от висококвалифицирани референти – фармацевти ние пласираме лекарства и медицински продукти чрез съответните професионални среди.

Въз основа на тясното, успешно сътрудничество с чуждестранни партньори от химическия бранш ние възнамеряваме съществено да разширим своята област на дейност “разработка на химико – фармацевтични активни вещества”.

Ние правим всичко за Вашето здраве.