CNP Internationale Handelsges mbH
Mühlstraße 50
D-66386 St. Ingbert
Nemačka


Osnivanje:

Poslovna delatnost:Broj telefona:

Broj faksa:

E-mail:

Internet:
1997. godine

internacionalno aktivno trgovačko preduzeće
za hemikalije, dijetetske i farmaceutske proizvode


0049-(0) 68 94 / 972-0

0049-(0) 68 94 / 972-261

info@cnp.de

www.cnp.de