Rosen Pharma GmbH
Mühlstraße 50
D-66386 St. Ingbert
Nemačka


Osnivanje:

Poslovna delatnost:Broj telefona:

Broj faksa:

E-mail:

Internet:
1994. godine

prodaja specijalnih lekova raznim
stručnim krugovima u Nemačkoj


0049-(0) 68 42 / 96 17-0

0049-(0) 68 42 / 96 17-550

info@rosen-pharma.de

www.rosen-pharma.de