...već više od 10 godina sa jednim ekskluzivnim asortimanom lekova priznati u različitim grupama lekara specijalista na nemačkom tržištu farmaceutskih proizvoda.

Posebno smo se specijalizovali za terapeutska polja „antireumatici/analgetici“, „antibiotici“ i „lečenje bolesti metabolizma“. Naše lekove, koji se skoro svi izdaju isključivo na recept, smo sami razvili i redovno, u saradnji sa medicinskim institutima, vršimo predkliničke i kliničke studije. Na taj način uspevamo da informišemo stručne krugove, koji prepisuju lekove, o važnim terapijskim saznanjima.

Kao instrumente stručnog dijaloga nudimo stalno našim kupcima seminare, predavanja i druge oblike usavršavanja.

Drago nam je da Vas možemo pozdraviti kao zainteresovanog za našu bogatu informativnu ponudu!

Mi činimo sve za Vaše zdravlje.