Farmaceutske sirovine

• Sinteza aktivne supstance po zahtevu kupca
• Razvoj novih postupaka u laboratoriji i na polu-industríjskom nivou
• Vršenje specijalnih postupaka prečišćavanja
• Validiranje metoda analize
i mnogo toga još

Gotovi lekovi (proizvodnja po ugovoru)

• Razvoj/proizvodnja
- tableta
- filmtableta
- šumećih tableta
- supozitorija
- tečnih lekova
- granulata
- suspenzija
- parenteralija
• Izrada proizvodne dokumentacije prema regulativama EZ
• Validiranje procesa
i mnogo toga još