...jedno od najstarijih hemijsko-farmaceutskih preduzeća u Nemačkoj, koje je na industrijskom nivou razvilo hromatografiju u koloni, kao postupak razdvajanja aminokiselina. Ova specijalizacija nam je omogućila da još za vreme prvih godina po osnivanju (1955. godine) budemo u mogućnosti da uspešno snabdevamo izvanredno čistim supstancama prehrambenu i farmaceutsku industriju u Evropi.

Stručna bliskost hemije i farmacije je ubrzo dovela do odluke da se pored farmaceutskih sirovina proizvode i gotovi lekovi. Šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka smo bili uspešni proizvođači po ugovoru za veliki broj farmaceutskih preduzeća.

Sa timom visokokvalifikovanih farmaceutskih referenata prodajemo stručnim krugovima lekove i medicinske proizvode od 1980. godine.

Na osnovu uske i uspešne saradnje sa inostranim partnerima iz hemijske branše nameravamo da značajno razgranamo naše polje poslovanja „Razvoj hemijsko-farmaceutskih aktivnih supstanci“.

Mi činimo sve za Vaše zdravlje.