MIP-Managementberatung GmbH
Kirkeler Straße 41
D-66440 Blieskastel-Niederwürzbach
Nemačka


Osnivanje:

Poslovna delatnost:Broj telefona:

Broj faksa:

E-mail:

Internet:
1981. godine

IT-servis; administrativni i kadrovski servis;
agencija za reklamu i propagandu


0049-(0) 68 42 / 96 05-0

0049-(0) 68 42 / 96 05-440

info-mim@mip-managementberatung.de

www.mip-managementberatung.de