...ćerka-preduzeće preduzeća MIP Pharma GmbH (Nemačka). Na toj osnovi se koristimo decenijama starim iskustvom u razvoju i proizvodnji visoko kvalitetnih lekova (proizvodi/usluge), a u korist naših kupaca (lekari/apoteke/pacijenti) u Srbiji.

Specijalizovanjem na inovativne galenske oblike uspevamo, u saradnji sa raznim stručnim krugovima, da razvijemo moderne oblike lekova, koji individualno optimiraju lečenje, prema potrebama svakog pacijenta.

Svi lekovi našeg preduzeća ispunjavaju u pogledu kvaliteta i sastava visoke zahteve evropske farmakopeje i proizvode se prema EC-GMP-smernicama („European Good-Manufacturing-Practice“).

Naši specijalno obučeni stručni saradnici se širom zemlje brinu o našim kupcima iz stručnih krugova.

Rado Vam stojimo na usluzi!

Mi činimo sve za Vaše zdravlje.