...poljsko farmaceutsko preduzeće sa sedištem u Gdanjsku i specijalizovali smo se za razvoj i prodaju visoko kvalitetnih lekova specijalnih galenskih oblika.

Svi lekovi (proizvodi/usluge) našeg preduzeća ispunjavaju u pogledu kvaliteta i sastava visoke zahteve evropske farmakopeje i prave se prema EC-GMP-smernicama („European Good-Manufacturing-Practice“).

Medicinska i farmaceutska stručna odelenja našeg preduzeća pripremaju i organizuju zajedno sa klinikama, istraživačkim grupama i drugim partnerima interesantne seminare, simpozijume itd. za lekare/apotekare/ostali stručni kadar.

Rado Vam stojimo na usluzi!

Mi činimo sve za Vaše zdravlje.