Technika informatyczna

• projektowanie aplikacji baz danych
• opracowanie kompletnych aplikacji internetowych i intranetowych
• tworzenie i konserwacja interaktywnych aplikacji HTML
• Hosting systemów baz danych
• tworzenie i obsługa nowoczesnych systemów archiwizacji
• wsparcie przy elektronicznej transmisji danych
• przygotowanie i wprowadzenie sprzętu i oprogramowania
i wiele innych usług.

Doradztwo

• opracowanie strategicznych i operacyjnych koncepcji marketingowych
• system identyfikatorów do controllingu w marketingu
• sporządzanie planów marketingu
• wprowadzenie strategii w komunikacji w formie reklamy
• doradztwo w zakresie zarządzania personelem