...jako firma doradcza coraz częściej angażowani przez naszych klientów przy tworzeniu przyszłych struktur przedsiębiorstwa. Typowym zleceniem jest współpraca przy wprowadzaniu nowych systemów ERP i CRM, wyliczanie i ocena wskaźników przedsiębiorstwa, wypracowanie koncepcji strategicznych przy wprowadzaniu produktów na rynek, okresowy outsourcing w zarządzaniu personelem.

W wypadku wszystkich kooperacji, które zawsze zakładają dokładne poznanie partnerskiego przedsiębiorstwa, niezbędne jest nieograniczone zaufanie. Dlatego przed zawarciem umowy z naszymi partnerami wykonujemy analizy zapotrzebowania, formułujemy cele i sporządzamy orientacyjny plan wraz z budżetem.

Na życzenie towarzyszymy naszym partnerom przy reorganizacji nawet kilku istotnych działów (np. marketing + kadry + finanse /rachunkowość).

Nasze długoletnie doświadczenie w marketingu farmaceutycznym może okazać się cenne np. w wypadku przedsięwzięć dotyczących ponownej promocji i wprowadzenia produktu na rynek.

Z przyjemnością oczekujemy nawiązania kontaktu!

Robimy wszystko dla Państwa zdrowia.