MIP International Pharma Research GmbH
Mühlstraße 50
D-66386 St. Ingbert
Niemcy


Powstanie:

Działalność:

Nr telefonu:

Nr faksu:

E-mail:

Internet:
1999

prace badawczo-rozwojowe nad produktami
farmaceutycznymi; sporządzanie ekspertyz medyczno-
farmaceutycznych; zarządzanie jakością;
międzynarodowa rejestracja leków


0049-(0) 68 94 / 5 90 95-0

0049-(0) 68 94 / 5 90 95-275

info-ipr@mip-ipr.de

www.mip-ipr.de