MIP Pharma EOOD (Bulgaria)
5A "Rositsa" Street, fl.4
Plovdiv 4000
Bulgaria


Powstanie:

Działalność:


Nr telefonu:

Nr faksu:

E-mail:

Internet:
2005

rejestracja i dystrybucja leków w Bułgarii


00359-(0)32 / 636 655, (656)

00359-(0)32 / 636 657

office@mip-pharma.bg

www.mip-pharma.bg