Jako kierownictwo koncernu Grupy MIP jesteśmy w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za strategiczne zarządzanie powiązanych przedsiębiorstw oraz za rozwój międzynarodowej kooperacji.

Bliższe informacje o produktach/usługach w służbie zdrowia uzyskać można u naszych kompetentnych spółek-córek. Prosimy odwiedzić którąś z tych firm (Zob. także „Obszary działalności Grupy MIP”).

Dziękujemy za zainteresowanie!