...centralą koncernu dla wielu powiązanych przedsiębiorstw branży chemicznej i farmaceutycznej. Trzy strategiczne cele naszej grupy średniej wielkości przedsiębiorstw to pionowa specjalizacja, pozioma dywersyfikacja i ciągłe umiędzynarodawianie.

We wszystkich dziedzinach działalności, w których specjalizują się nasze spółki, dążymy do „interdyscyplinarnej sieci usług”, tzn. oferowane produkty będą realizowane wewnątrz Grupy MIP, począwszy od ich wypracowania, poprzez wyprodukowanie, a skończywszy na dystrybucji. Dlatego jesteśmy w stanie zagwarantować jednolity wysoki poziom jakości, kompetencji i obsługi naszych klientów i partnerów.

Globalną konkurencję na naszych rynkach postrzegamy jako ambitne wyzwanie. Dzięki naszym, nastawionym na przyszłość działaniom opracujemy udoskonalone leki, produkty medyczne itd., wnosząc tym samym wkład w zdrową przyszłość ludzi.

Robimy wszystko dla Państwa zdrowia.